Vitafon a mikrovibrácie

Ako vitafon pôsobí

Ako vitafon pôsobí

Mikrovibrácie, vytvárané VITAFONOM, prenikajú v oblasti pôsobenia na ploche s priemerom 5 - 7 cm do hĺbky 7 - 10 cm, aktivujú pumpičky v cievach vo všetkých druhoch tkanív a napomáhajú zlepšiť prietok krvi a lymfy.
Čas a režim pôsobenia sa môže v závislosti od druhu ochorenia a váhy pacienta výrazne líšiť. Tabuľky počítajú s váhou pacienta 60 - 70 kg. U ťažších pacientov je preto niekedy potrebné pre dosiahnutie efektu zvýšiť čas pôsobenia o 30 - 50% a zvýšiť aj režim pôsobenia. A naopak, ak aj základná dávka spôsobí zosilnenie prejavov choroby, je potrebné skrátiť čas a pridávať ho veľmi pomaly. Takéto prípady sú zriedkavé, no ak nastanú, je možné dobu liečby predĺžiť.


Experimentálne bolo potvrdené dvojnásobné zvýšenie vnútrožilového tlaku pri vibro-akustickej terapii. Voľným okom je možné vidieť, že po 20 - 30 min. aplikácie vibro-akustickej terapie na krvnú podliatinu sa veľkosť podliatiny (edému) v oblasti pôsobenia zmenšila.
V prípade alergickej reakcie na predpísané lieky je často vibro-akustická terapia jednou z posledných možností liečby.


Pôsobenie na obličky je často dôležitejšie ako samotné pôsobenie na postihnutú oblasť.


Vibro-akustické pôsobenie na obličky zvyšuje ich produktivitu pri dosahovaní rovnováhy kyselinovej základne a elektrolytického zloženia krvi, ktoré následne umožňuje zvýšenie vylučovania nespracovaných metabolických produktov z tkanív. Toto následne umožňuje zvýšenie prietoku v cievnom a lymfatickom systéme a podstatne vylepšuje cirkuláciu krvi v tele. Keďže všetky chorobné procesy sú sprevádzané zvýšeným výskytom odpadu z látkovej výmeny, prakticky všetky postupy predpisujú aplikáciu v oblasti obličiek, ktoré slúžia na obnovenie systému prietoku krvi v tele. Pri komplikovaných prípadoch alebo pri viacerých chorobách je fónovanie obličiek jediným miestom pôsobenia pri vibro-akustickej terapii.