Arteriálna hypertenzia - vysoký krvný tlak

Arteriálna hypertenzia - vysoký krvný tlak:

Príčiny:

Ked ľudia zistia, že majú zvýšený tlak, často sa ho rýchlo pokúšajú znížiť pomocou liekov. Z pohľadu systémového /zdrojového/ prístupu nie je tento postup celkom vhodný a može viesť k zhoršeniu činnosti obličiek a rozvoju druhotných ochorení. Lekárska veda dobre vie, že činnosť obličiek sa pri zvyšovaní systolického arteriálneho tlaku /AT/ zlepšuje a že obličky sú jediný orgán,ktorý potrebuje vysoký AT na filtráciu krvi. Pri veľmi nízkom tlaku /pod 80 mm Hg/ obličky prestávajú filtrovať krv. Dlhodobé umelé znižovanie AT sa nepriaznivo prejavuje na práci celého organizmu a zvišuje riziko komplikácií a prechodu arteriálnej hypertenzie do chronického štádia. 

Optimálna úroveň AT je tá, pri ktorej má človek sám pocit dobrého zdravia a najvyššiu úroveň práceschopnosti. Obličky sa vždy zúčastňujú procesu regulácie AT. Pre zníženie AT je mimoriadne dôležité najprv zlepšiť činnosť obličiek.

 

Cieľ fónovania:

 Mnoho lekárskych výskumov dokázalo, že fónovanie obličiek výrazne zlepšilo ich funkčnosť a napomáha skorej normalizácii AT. Fónovanie zlepšuje pocit zdravia a práceschopnosť, a zároveň umožňuje dávku liekov až po ich vysadenie. Tlak sa zníži niekedy už po niekoľkých terapiách, inokedy až po niekoľkých mesiacoch v závislosti od dosiahnutého štádia AT a od dĺžky doby umelého znižovania AT. Po mesiaci pôsobenia je možné odsledovať zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Efektivita je proporcionálna množstvu vykonaných terapií.

 

Metodika:

Vo väčšine prípadov sa zníženie tlaku dosahuje pomocou metodiky č. 1. Pokiaľ je hypertenzia vyvolaná cievnou nedostatočnosťou miechy alebo mozgu, efektívnejšia je metodika č. 2.

 

Dĺžka liečby:

Fónovanie pokračuje až po dosiahnutie optimálnej úrovne AT. Po dosiahnutí tejto úrovne je možne prejsť na podpornú úroveň. Množstvo terapií skrátiť na 1-2 denne, ale pri zvýšení telesnej záťaže, prechladnutí alebo dlhodobom strese je vhodné jednu terapiu pridať /2-3 denne/. Ak je to potrebné, liečba sa opakuje 2-3x do roka.

 

Doplnkové opatrenia:

Fónovanie obličiek výrazne zvyšuje práceschopnosť, ale pre dosiahnutie stabilného výsledku je vhodné dodržiavať počas prvých mesiacov liečby nasledovné odporúčania:

 

1/ vyhýbajte sa dlhodobej a intenzívnej telesnej záťaži. Aj AT v organizme mladého a zdravého človeka za pri intenzívnej svalovje činnosti zvyšuje až na 180mm Hg.

2/ vyhýbajte sa častým, intenzívnym a dlhodobým stresom. V období stresu svaly prechádzajú do stavu statického napätia, ktoré môže trvať niekoľko hodín, dokonca aj dní. Statické napätie zvyšuje spotrebu zdrojov 1,5 až 3x. Stres je z hľadiska spotreby svalovej energie porovnateľný s intenzívnou fyzickou prácou.

3/ vyhýbajte sa dlhodobému pobytu v chladnom prostredí. Odchadenie organizmu prispieva k zosilneniu celkového tonusu svalov a dodatočnej záťaži obličiek

4/ stravujte sa tak, aby ste nepribrali. Zvýšenie telesnej váhy proporcionálne zvyšuje potrebu svalových aktivít na pohyb a koordináciu

5/ vyhýbajte sa prudkej záťaži chrbtice


Metodika č. 1.

Metodika sa používa pri arteriálnej hypertenzii 1-2 stupňa v prípade, ak horný /systolický/ arteriálny tlak /AT/ bez liekov na zníženie tlaku býva ráno obyčajne nižší ako večer. Ak sa večer zvyšuje len systolický tlak, fónujte sa podľa Tab. 6. Ak je večer vyšší aj systolický aj diastolický AT, fónujte sa podľa Tab.7. 

Terapiu opakujte 2-3 x denne.

Liečba hypertónie 1. stupňa /AT v rozmedzí 125/90 - 159-99 mm Rg/ sa vykonáva bez podpory liekmi.


Liečba hypertónie 2. a 3. stupňa / úroveň AT nad 160mm Rg./ sa vykonáva s podporou liekmi, ktorých množstvo sa postupne znižuje. Prvé dva týždne fónovania pokračujte pri plnej dávke liekov, Ďalej pri hypertónii druhého stupňa dennú dávku liekov zmenšite o 1/2 každé 2-3 týždne, pri hypertónii 3. stupňa o 1/4 každé 2-3 týždne. Pod dennou dávkou rozumieme množstvo, ktoré odporučil lekár pre stály príjem liekov. Úplne upustenie od liekov je možne vtedy, keď horný AT pri pokračujúcich terapiách nepresiahne 160 mm Hg.