Chronická srdcová nedostatočnosť

Angina pectoris

Popis liečby a problému

Liečbu pred jej začatím konzultujte so svojím lekárom!

Liečba sa vykonáva ležmo na chrbte alebo posediačky podľa Tab. 5. Vibrafóny priložte na oblasť K, v prípade použitia rúška najviac v jednej vrstve. V prípade poklesnutej obličky sa liečba vykonáva len ležmo, vibrafóny sú priložené 2 - 3 cm pod oblasť K.

Kontraindikácie: akútny zápal obličiek, ktorý môže viesť k zvýšenému krvnému tlaku alebo k výskytu krvi v moči. Pokiaľ dennú terapiu vynecháte, treba ju nahradiť v nasledujúcich dňoch týždňa. Po nachladnutí, fyzickej námahe alebo strese treba vykonať dodatočnú terapiu oblasti K, režim 2 po dobu 15 - 20 min.

k boli preventívne terapie prerušené na viac ako 1 mesiac, liečbu je možné zopakovať podľa Tab. 5, so začiatkom od siedmeho dňa. 

Ak sa počas liečby zvýši krvný tlak o 20 mm Hg alebo viac, je potrebné liečbu prerušiť a určiť príčinu. Pri výskyte obličkových kameňov väčších ako 4mm sa liečba môže vykonávať len po konzultácii s lekárom.