Depresia

Depresia:

Člen Akadémie medicínsko-technických vied, vedúci odborník v oblasti mikrobiomechaniky
Vjačeslav Alexejevič Fjodorov.

„Obrovská vďaka! Vitafon je zázrak! Po liečbe sa mi chce lietať, z hlavy mi zmizli zlé myšlienky,
spím tuho, tlak neskáče, cukor mám 7 jed. (bol 9-10), celkovo sa mi chce zas žiť. Ďakujem!“
Tento list poslala mladá žena, ktorá sa dlhý čas nachádzala v depresii, po dvoch mesiacoch
používania Vitafonu. V nasledovnom si povieme, prečo fónovanie vybraných oblastí organizmu
pomáha pri prekonaní depresie.
Prečo nastávajú stavy depresie?
Dlhú dobu sa predpokladalo, že depresia je psychická choroba, charakterizovaná zmenami nálady. Spôsoby liečby založené na základe takéhoto chápania depresie, nie sú dostatočne účinné, najmä v dlhodobom horizonte. Ak aj depresia zmizne, nie je to na dlho, alebo len dovtedy, kým sa užívajú antidepresíva.
Depresia obvykle prichádza po sérii stresových situácií, po intenzívnom psychickom a duševnom zaťažení, ako napríklad štátnych alebo prijímacích skúškach. U športovcov môže depresia nastať v dôsledku náročných tréningov. Vyskytuje sa aj počas menopauzy alebo po ťažkej chorobe.


Inými slovami, ak po veľkom psychickom alebo fyzickom zaťažení organizmus nedokáže obnoviť
energetické rezervy nervových a mozgových buniek (psychické zdroje), vzniká depresia.
Podstatou stavu depresie je skutočnosť, že organizmus v daných životných podmienkach spôsob, akým by bolo možné dosiahnuť udržateľný pozitívny trend v obnove zdrojov po ich vyčerpaní. Samozrejme, je možné pokúsiť sa zmeniť životný štýl k lepšiemu, ale často sa to nedarí.

Nové poznatky o depresii:
Psychické zdroje sú tesne prepojnené s fyzickými zdrojmi, pretože všetky svalové buňky sú
riadené mozgom. V roku 2004 vedci zistili, že pri vyvolanom strese v stave telesného pokoja sa
niekoľkonásobne zvyšuje počet sťahov svalových buniek (mikrovibračné pozadie). Zvýšená aktivita trvá 24 hodín a jej dôsledkom je značné vyčerpanie nielen fyzických zdrojov ale aj zdrojov nervových buniek.

Inými slovami stres, úzkosti a prežité situácie spotrebúvajú psychofyzické zdroje rovnako ako
vyčerpávajúca fyzická záťaž alebo podchladenie. Zdroje sa spotrebúvajú rýchlo a ich obnova trvá
dlho. Pritom čím väčšia je miera vyčerpania zdrojov, tým pomalšie sa obnovujú. Z tohto dôvodu sa akútny nedostatok psychických zdrojov mení na chronický. Ak k tomuto prichádza u detí a
dospievajúcich, spomaľuje sa ich sociálny rozvoj, zhoršuje sa adaptáciu v kolektíve, rozvíja sa ich
izolovanosť, majú strach komunikovať, ťažko sa vedia sústrediť.

Ako sa dostať z depresie:
Ak pomôžeme organizmu obnoviť psychofyzické zdroje, ústup depresie nastane sám od seba a
podstatne rýchlejšie. Užívanie antidepresív zdroje organizmu nezväčšuje, ale len
zaliezť do už aj tak malej rezervy. Pri tomto druhu liečby, bez adekvátneho doplňovania
psychofyzických zdrojov, je dlhodobý výsledok nepriaznivý.
Nevyhnutné je, aby objem dopĺňaných psychofyzických zdrojov (životných síl) začal prevyšovať ich spotrebu. 

Metódy typu - nerobte si toľko starostí, menej komunikujte, viac spávajte, aplikujte rôzne
diéty - sú málo účinné. Je potrebné zlepšiť funkciu orgánov, ktoré zabezpečujú zdroje a výživu
buniek miechy. Toto je možné dosiahnuť pomocou vibroakustického pôsobenia - fónovania.

Obnova životných síl pomocou fónovania:
Fónovanie je svojim spôsobom masáž na bunkovej úrovni, ktorú užívateľ môže vykonávať doma.
Fónovanie zlepšuje funkcie hlavných orgánov tvoriacich zdroje a podstatne (v priemere 1,5 krát)
urýchľuje dopĺňanie buniek zdrojmi.
Keď miera hromadenia zdrojov začne prevyšovať ich straty organizmus za rýchlo zbaví depresie.
Je potrebné fónovať oblasti obličiek, pečene, pľúc a chrbtice.
Táto metodika bola použitá v skupine športovcov školy pre olympijskú rezervu v období
intenzívneho tréningu. V porovaní s kontrolnou skupinou sa okrem lepších výsledkov výrazne
zlepšila aj psychická odolnosť.

Efekt sa navyšuje postupne každým pôsobením a trvá niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov.
Dĺžka liečby závisí od miery vyčerpania životných síl a počtu fónovaní denne.

Metodika závisí od príčin depresie:
Metodika fónovania pre depresii zapríčinenej stresom a životnými okolnosťami.