Pätová ostroha

Pätová ostroha:

Pätová ostroha vzniká hromadením odumretých buniek na mieste úponu šľachy na kosť.
Toto miesto býva výrazne preťažované a pravdepodobnosť odumierania buniek je vysoká.
Odstraňovanie odumretých buniek je možné len cez lymfatické cievy. Ak mikrovibrácie,
ktoré vznikajú ako dôsledok fyzických činností nestačia, potom treba telu pomôcť
mikrovibráciami z externého zdroja. Dodatočne je vhodné pôsobiť mikrovibráciami aj na
obličky, aby neboli príliš zaťažované bunkovým odpadom.
Ostrohy na pätách si VITAFONOM úspešne liečilo už veľa ľudí a každý z nich si vymyslel

ten „svoj“ režim. Výsledok závisí od celkovej dávky mikrovibrácií, aby bola urýchlená
resorpcia. 

Dĺžka liečby závisí od dĺžky a závažnosti ochorenia, doba kolíše od 2 do 6 
týždňov.