Vysoký krvný tlak

Hypertenzia

Popis liečby a problému

Píše zaslúžilý lekár Ruska, doktor medicínskych vied, Profesor Valerij Grigorievič Radčenko

Vysoký tlak nie je vždy nutné znižovať.

Lekári sa často snažia priviesť zvýšený krvný tlak späť do normálu pomocou liekov. Tento postup môže viesť v budúcnosti k chronickým problémom pacienta. Je dobre známe, že funkcia obličiek sa zvýšením systolického krvného tlaku zlepšuje a že obličky sú jediným orgánom, ktorý vyžaduje určitý minimálny krvný tlak na filtráciu krvi. Preto sú obličky vždy zapojené do procesu regulácie krvného tlaku. Pri nízkom tlaku, spravidla menšom ako 80 mm Hg, obličky filtráciu zastavia. Ak sú príčinou vysokého krvného tlaku obličky, znižovať ho umelo pod 160 mm Hg sa neodporúča, lebo sa zvyšuje riziko komplikácií a prechod hypertenzie do chronického štádia. Správnejšie by bolo zlepšiť funkciu obličiek, prípadne znížiť záťaž na ne tak, aby organizmus dokázal normalizovať tlak sám.

Ako je možné zlepšiť funkciu obličiek.

Lekársky výskum podtvrdil, že pôsobením vibro-akustickej terapie (VAT) na obličky sa funkcie obličiek zlepšujú a krvný tlak sa môže aj normalizovať. Zdravotný stav pacienta sa začína zlepšovať už od začiatku liečby. Tlak sa nezníži okamžite, pretože telo sa musí najprv zbaviť toxínov, ktoré sa nahromadili v tkanivách. Liečba vyžaduje niekoľko týždňov, niekedy až mesiacov. Záleží to od stupňa hypertenzie a dĺžky trvania choroby. Vibro-akustická terapia (VAT) prístrojom VITAFON kompenzuje nedostatok biologických mikrovibrácií v tkanivách. Účinnosť liečby sa počtom vykonaných terapií zvyšuje.

Ako je možné znížiť záťaž na obličky.

Hlavnú záťaž na obličky kladie práca svalových buniek. Svalové bunky sú aktívne 24 hodín, aj v stave odpočinku. Ak sa začneme pohybovať, krvný tlak sa postupne zvyšuje. Aj po krátkom, ale intenzívnom cvičeni, sa horný tlak môže zvyšiť na 180 mm Hg aj viac. Aby sa záťaž na obličky znížila, mala by sa znížiť celková denná svalová aktivita, ktorá závisí od nasledovných vplyvov:

1. Doba trvania a intenzita cvičenia.

2. Frekvencia, intenzita a trvanie stresu. V strese sú svaly v stave statického napätia, ktoré môže trvať niekoľko hodín alebo dokonca dní. Denna spotreba svalovej energie v strese je porovnateľná s intenzívnou fyzickou prácou.

3. Chlad. Prieduškovo-pľúcny systém je dobrý tepelný výmenník. Dlhodobé vdychovanie studeného vzduchu spôsobuje ochladenie tela a zvýšenie celkového svalového napätia, čo vedie k ďalšiemu zvýšeniu priemeru dennej svalovej činnosti.

4. Telesná hmotnosť. Každý kilogram navyše zvyšuje potrebu svalovej činnosti pre pohyb a koordináciu.

5. Stav chrbtice. Chrbtové svalstvo podporuje držanie chrbtice. Oslabené disky, medzistavcová prietrž -  to všetko vyžaduje neustále zlepšovanie svalového tonusu.

Tieto faktory sú prepojené a pri opatreniach je treba zohľadniť všetky vplyvy.

Odporúčané postupy.

01. Vysoký krvný tlak (Hypertenzia).

Liečba vysokého krvného tlaku sa vykonáva podľa Tab. 1a - 1h. Vibrafóny prikladajte na oblasť K čo najpresnejšie. Terapia sa vykonáva ležmo alebo v sede. Ak používate rúška, vložte ich medzi pokožku a vibrafóny len v jednej vrstve.  Ak má pacient „padnutú" obličku, musí ležať a vibrafóny sa priložia 2 - 3 centimetre pod oblasť K. Spôsob použitia prístroja závisí od stupňa choroby.

Ak má pacient novodiagnostikovanú hypertenziu a jej hodnoty sú nižšie ako 140/90mm Hg, odporúča sa 10 min. terapia oblasti K v režime 2 pred spaním.

Trvalejší efekt sa dosiahne pokračovaním terapie v oblasti K počas nasledujúcich 2 - 4 dní po dobu 10 - 15 min. v režime 2.

Pri hypertenzii prvého stupňa, keď sa krvný tlak pohybuje od 125/90 mm Hg do 159/99 mm Hg, prebieha liečba podľa Tab. 1a.

 

V prípade dlhodobo zvýšeného krvného tlaku (2. a 3. stupeň hypertenzie), ak je artériový tlak vyšší ako 160/100 mm Hg, by sa liečba mala vykonať v kombinácii s liekmi, predpísanými lekárom. Pri liečbe si treba uvedomiť, že zvyšuje účinok užívaných liekov, preto je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

- merať si krvný tlak každý deň ráno a večer,

- liečbu začať užívaním plných dávok liekov, postupne, po konzultácii s lekárom, pomaly znižovať ich dennú dávku až po dosiahnutie liečebného efektu zároveň s paralelným zvyšovaním doby ošetrovania Vitafonom,

- dávka liekov, pri ktorej sa dosiahne požadovaný klinický efekt je dostatočná,

- dávka liekov, ktorá vedie k udržaniu tlaku, je minimálna alebo podporná,

Pôsobenie prístroja je merateľné až po 1 - 2 hodinách, a trvá 6 - 24 hodín. Počas liečby by dávka liekov mala byť určená tak, aby horný tlak neprekročil 145 - 160mm Hg, pokiaľ lekár nerozhodne inak. Rýchly pokles tlaku pod tieto hodnoty sa neodporúča. Na udržanie tlaku na optimálnej úrovni by sa dávka liekov mala postupne znižovať súčasne s predlžovaním liečby Vitafonom.

Po určitej dobe bude možné udržať optimálny tlak výlučne vibro-akustickým pôsobením. Toto obdobie trvá zvyčajne 1 - 6 týždňov, niekedy aj dlhšie, v závislosti od príčin vysokého tlaku.

Po vysadení liekov nastane pôsobením Vitafonu postupné zníženie arteriálneho tlaku, 1 - 10 mm Hg počas jedného týždňa, v priemere 2 - 4 mm Hg týždenne, v závislosti od stupňa obtiažnosti ochorenia.

 

Ak počas 28 dní liečba podľa Tab. 1b nepriniesla žiaden výsledok alebo je stále potrebná plná dávka liekov, liečba pokračuje podľa Tab. 1c. Dávka liekov sa postupne znižuje, nie viac ako o 1/4 celej dávky v priebehu týždňa.

 

Pravidelné preventívne terapie sa vykonávajú 2 - 3x týždenne po dobu 40 - 60 min. Ich počet a trvanie sa určuje s prihliadnutím na optimalizáciu úrovne krvného tlaku.

V prípade systolickej artériovej hypertenzie (tzv. hypertenzia starých ľudí), keď je horný (systolický) tlak nad 160mm Hg a dolný (diastolický) tlak pod 90 mm Hg, sa liečba vykonáva podľa Tab. 1d. Ak výsledok nie je uspokojivý alebo ak dolný tlak nie je stále v norme, odporúča sa pacientovi kontaktovať svojho lekára ohľadom zmeny predpísaných liekov alebo konzultovať s ním individuálny program liečby Vitafonom.

V prípade nefrogénnej hypertenzie sa liečba vykonáva podľa Tab. 1e.

Z preventívneho hľadiska je dôležitá týždenná liečba obličiek, ktorá udrží krvný tlak na optimálnej úrovni. V prípade fyzického preťaženia, stresu alebo prechladnutia, sa odporúča absolvovať dodatočnú terapiu večer v oblasti K, po dobu 15 - 20 min, režim 2. Po požití väčšieho množstva alkoholu je potrebné počkať najmenej 6 hodín (príp. do nasledujúceho rána). Nasledujúci deň odporúčame absolvovať 2 - 3 preventívne terapie v celkovej dĺžke 60 - 80 min, prvá z nich by mala trvať najmenej 30 - 40 min.

Kontraindikácie používania Vitafonu:

Akútny zápal obličiek (môže zvýšiť tlak alebo spôsobiť výskyt krvi v moči pri terapii v oblasti K).

Ak počas liečby krvného tlaku dôjde k jeho zvýšeniu, liečbu je potrebné okamžite prerušiť a zistiť možné príčiny tohto zvýšenia.

V prípade výskytu nefrolitiázy (kameňov väčších ako 4mm) by liečba mala byť vykonávaná podľa odporúčaní odborného lekára.

V prípade, že horný arteriálny tlak bez liečby je ráno obvykle nižší ako večer, pri artériovej hypertenzii 1 - 3 stupňa sa liečba vykonáva podľa Tab 1f a Tab. 1g.

Liečba vysokeho tlaku 1. stupňa  (úroveň AT v rozmedzí  125/90 – 159/99 mm Hg) prebieha bez podpory liekmi.

Liečba vysokého tlaku 2. a 3. stupňa  (úroveň AT nad 160/100 mm Hg) prebieha zároveň s užívaním hypertenzívnych preparátov s postupným znižovaním ich dávok. Pri hypertenziii 2. stupňa sa dávka liekov zmenšuje na 1/2 dennej dávky každé 2 - 3 týždne, pri hypertenzii 3. stupňa o 1/4 dennej dávky každé 2 - 3 týždne. Arteriálny tlak je potrebné udržovať na úrovni, pri ktorej sa pacient sám cíti najlepšie.

Vysadenie hypotenzívnych liekov je možné vtedy, ak horný AT pri pokračujúcej liečbe neprevyšuje 160 mm Hg.

 

Pri hypertenzii 1 stupňa je dostatočná doba fónovania 20 - 30 min denne.

Pri hypertenzii 2. stupňa je dostatočná doba fónovania 30 - 40 min. denne.

 

V prípade, že horný arteriálny tlak bez liečby je ráno o 10 alebo viac jednotiek vyšší, ako večer (hypertenzia, vyvolaná cievnou nedostatočnosťou) fónovanie prebieha podľa Tab. 1h súčasne s cvikmi na kompenzáciu cievnej nedostatočnosti.

Vhodné sú cvičenia na kompenzáciu cievnej nedostatočnost (Kolísky).Otázky a odpovede.

Otázka: Môže spôsobiť vysoký krvný tlak aj srdcové zlyhanie?

Odpoveď:  Funkcia obličiek závisí od priemernej hodnoty stredného tlaku krvi v obličkovej tepne. Ak je prietok krvi pľúcami nedostatočný alebo ak je v srdci prítomná porucha mitrálnej alebo aortálnej chlopne, do hlavnej srdcovej tepny - aorty - sa nedostáva dostatočné množstvo krvi. V dôsledku toho sa kompenzačne zvyšuje horný krvný tlak aby bolo možné udržať prijateľný stredný tlak pre obličky. Zúženie (stenóza) obličkovej tepny môže byť ďalšou príčinou nedostatočného prietoku krvi obličkami. Vysoký stupeň stenózy môže vyvolať ďalšie výrazné zvýšenie krvného tlaku, ktoré sa nedá zvládnuť ani liekmi. VAT obličiek znižuje závažnosť tohto problému, ale neodstraňuje jeho príčinu. Radikálnym riešením je operácia. Niekedy je nutné odstránenie jednej obličky, ak je druhá oblička zdravá.

Otázka: Mám urobiť prestávku vo VAT, ak tlak sa vráti do normálu?

Odpoveď: Vekom funkcie obličiek klesajú, zaťaž sa zvyčajne zvyšuje a tak dlhé prestávky nie sú žiadúce. Stači urobiť prestávku jeden deň v týždni.

Otázka: Môže prísť pri VAT obličiek k zvyšeniu krvného tlaku?

Odpoveď: Tieto prípady sú možné na začiatku liečby, ak boli neadekvátne a dlhodobo podávané antihypertenzíva. Fónovanie si v tomto prípade vyžaduje citlivý a individuálny pristup. Niekedy sa terapia v počiatočnej fáze robí len 1x za dva dni.

 

Ohlasy užívateľov:

Po prekonaní počiatočnej nedôvery, ktorá pramenila z laickej predstavy, že zvuk nemôže mať terapeutické účinky som sa rozhodol prístroj vyskúšať na vlastnom tele.

Liečim si vysoký krvný tlak už cca 3 roky a užíval som pravidelne ráno a večer lieky na jeho zníženie. Po oboznámení sa s prístrojom VITAFON a preštudovaním návodu na jeho používanie som ho začal pravidelne používať. Na moje veľké prekvapenie už po troch týždňoch sa môj krvný tlak začal znižovať a pri pravidelnej kontrole mi môj ošetrujúci lekár doporučil znížiť užívanie liekov na polovičnú dávku. Dnes po dvojmesačnom používaní prístroja som vynechal večerné užívanie lieku a beriem len ráno polovičnú dávku pôvodného lieku. Môj krvný tlak sa udržuje v požadovanej výške.

Doterajšia skúsenosť s VITAFONOM ma vedie k optimistickému záveru, že pri pokračovaní jeho využívania úplne prestanem používať aj tú polovičnú dávku a tak sa zbavím vedľajších účinkov používaných liekov.

Stanislav, 76, Lamač

 

Dobrý deň,

na Vitafon som si dlho odkladal, mal som predtým tlak 170/110. Po prvých troch mesiacoch kúry mi klesol o 20, po pol roku fónovania mám 135/90. Lekár dodnes neverí, ako to zaberá. Cítim sa mladšie, dokonca som znížil dávky liekov. Dal som Vitafon aj manželke, lepšie zaspáva. Ďakujem!

Jozef , 66 rokov, Banská Bystrica